dimecres, 30 de gener de 2008

Calendari de Reunions Junta AV-Comu

CALENDARI DE REUNIONS ELISABET PIROT,CONSELLERA D’ESPORTS DEL COMU D’ENCAMP I L’ASSOCIACIO DE VEINS I COMERCIANTS DEL PAS*DIJOUS 14 DE FEBRER+PERE MARSENYACH ,CONSELLER DE TURISME
A Tramits Pas de la Casa a les 9h30

*DIJOUS 13 DE MARÇ A Tramits Pas de la Casa a les 9h30

*DIJOUS 17 D’ABRIL A Tramits Pas de la Casa a les 9h30La junta de l’Associació de Veins convida als Socis a transmetre-li les informacions o neguits que vulguin fer arribar al Comú,mitjançant aquestes reunions periodiques.


Tel: 614994
e-mail:avpas2005@hotmail.com
BLOG: http://avpas.blogspot.com/

ho sento per les faltes

Bon dia a tots,ahir amb les presses no em vaig adonar que l'autocorrecció de castellà em feia una mala pasada.
Espero dons que tots els que heu estat llegint l'acta de la reunió em perdoneu....

dimarts, 29 de gener de 2008

Reunió Junta de l'Associació de Veins del Pas el 24 de Gener 2008

Acta de la reunió de la Junta 14/01/08

Reunio amb la Consellera d’Esports Elisabet Pirot el 18-01-2008

Acta de la reunió,es van tractar diferents temes,la subvenció de l’Associció de Veins,la subvenció de l’Associció Muntanyenca del Pas de la Casa,Projectes de la Comissió de Comerç i la necessitat de ingresos per poder portar-los a terme.
Proyectes de Turismo,en la propera reunió el 14 de Febrer vindra el Conseller de Turismo,Pere Marsenyach.Cal dons preparar totes les demandes que tinguem tocant a aquest tema per la propera reunió.
També es va tocar el tema del Transport Intern,facturació del cens Enfiteutic.
Veure acta de la reunió….


-Treballs de les comisions de treball :
+comerç:Simposi de Comerç 22-1-08:el Oscar Ramon i va asistir,es van explicar les experiencias de ciutats importants en la millora del comerç.La conclusió mes important es que cal coordinar esforços entre les diferents administracions a nivell d’urbanisme ,escombraries,,i comerciants.
Carta a Comú:per demanar aquesta coordinació i implicació dels diferents estaments.
+FINANCES:Subvenció parlat amb Andbanc,Ja s’ha entregat la carta per demanra finançament per l’afiliació a l’ACU
+Social:Informació recursos Sanitaris,Cal repartir la informació
Ens arribat queixes de pares de la Guarderia,la idea es posar-les en net i transmetre-les al Comú.

Reunions amb altres associacions:APAEvindran a una de les postres reunions properament,Comerciants d’Encamp,els cal contactar per a fer reunions regulars.


Pagina WEB,BLOG:
http://avpas.blogspot.com/
Ja hem posat en marxa el Blog de l’Associació,la idea es posar tota la correspondencia i les actes de les reunions,i mantindre els socis en coneixement dels temes que portem.
Cal demanar presupost per obrir una pagina web.

dimecres, 23 de gener de 2008

Carta al Sr Miquel Alis - Revitalitzar el comerç

M.H.Sr Miquel Alis
Consol de la Parròquia d’Encamp i el Pas de la Casa

Pas de la Casa 22-01-08


Molt Honorable Senyor,

Ahir,varis membres de la nostra Associació varen assistir al Simposi de Comerç,que organitzava la Cambra de Comerç.
Aquesta va ser una experiència molt instructiva ja que varem poder sentir les experiències de mandataris de ciutats tant importants com Bilbao o Terrassa,i dels avenços a nivell comercial i urbanístic en aquestes ciutats.

Voldríem fer-li arribar el nostre neguit per l’estat del comerç a la nostra Parròquia,i ens agradaria aprofundir en aquest tema en alguna propera reunió.
Voldríem conèixer els projectes que té el Comú en aquest sentit,i ens agradaria poder aportar les nostres idees ,i els problemes principals a ls que es troben confrontats els nostres comerciants

Com sap la nostra Associació s’estan investint,i força en aquest tema,tal com li varem comunicar en un correu anterior:

Comerç i Turisme

Hem desenvolupat, desenvolupem i continuaren defensant i exercint la nostra activitat , tal com ho hem estat fent al llarg del temps, amb pro­fes­­sio­­nalitat, rigor, serietat, respecte de les normes i con­­tri­buint ensems a donar la bona imatge de qualitat i de servei de la que gau­dei­x i ha de seguir gaudint Andorra com a destinació turística.

Amb aquest objectiu, la junta de l’Associació de Veïns i Comerciants ,amb l’aprovació de l’Assemblea General,va associar-se a la PIME perquè els Comerciants afiliats a la nostra Associació,poguessin gaudir del avantatges i de la informació,que podia aportar-nos aquesta Associació ”germana”.

També sempre amb l’objectiu de avançar en el cami de la qualitat i el Servei,la nostra Associació ha afiliat els seus comerciants al Sistema Arbitral de Consum,que com vostè bé sabrà,pot ser una eina important per el futur del nostre comerç.


La nostra Associació ,participa a la Taula de Comerç que organitza el Ministeri d’Economia,i properament entrarà a participar,en una Taula de professionals del sector que s’ha de crear properament.
També som una Associació de referència dins el mon del comerç i participem activament a totes les convocatòries de la Cambra de Comerç i Industria,per a als horaris comercials,les demandes a les institucions Duaneres Franceses de cara a mobilitat,les formacions continuades a les empreses .

La nostra Associació ha defensat activament els diferents col·lectius d’Empresaris del Pas de la Casa i la Parròquia,en particular les Empreses d’Allotjament Turístic que vostè tant bé ha sapigut defensar.

Col·laborem activament amb el Servei de Política Lingüística per a l’implantació de la nostra llengua en el Comerç i l’hostaleria.
El Maig del 2007 es va fer una campanya de porta a porta per a l’etiquetatge i el retolament en català.El Desembre del 2007,Política Lingüística i l’Associació de Veïns i Comerciants del Pas han ofert una Formació de Català oral per als treballadors de l’hostaleria i del comerç,amb horaris adaptats,a un preu simbòlic.


També venim des de fa 7 anys denunciant les mancances a nivell de Serveis al poble del Pas de la Casa,en particular:
-El problema dels contenidors de les escombraries ,la seva ubicació ,els horaris de recollida i la seva eficiència.
-El problema de les normes d’aparcament a dins del poble.
-El desgavell en l’emplaçament dels passos de vianants
-La manca d’espais urbans per a les PERSONES,en front de l’ invasió pels vehicles.
-El greu problema dels excrements dels gossos a les voreres.
-El estat pèssim de les voreres i altres espai pels vianants.
-La manca de papereres amb cendrer.
I tantes altres coses més que han anat sorgint en el curs de les reunions que hem mantingut periòdicament.


Creiem que es hora de seure tots i parlar i sobretot actuar en front d’aquets problemes.
Es cert,que dins del Pacte de Progrés hi ha un apartat que tracta del tema del comerç,però des de la nostra posició ,no s’ha vist encara cap actuació concreta.
Voldríem saber ja,les seves propostes,i no ajornar encara més actuacions sobre un problema greu,ja que afecta un dels puntals de la nostra economia.


Pensem que un altre dels problemes que també ens afecta i de manera dolorosa es la manca de comunicació i coordinació entre les àrees corresponent a Comerç del Comú d’Encamp i del Govern d’Andorra.
Creiem,que sense un treball conjunt d’ambdues administracions,amb la col·laboració dels col·lectius afectats,continuarem,cadascú del seu costat gastant energies de manera improductiva.
Dit això Sr. Consol, el nostre col·lectiu està majoritariament compost per gent professional, seriosa i respectuosa,però també benèvola i amb cap altre recurs que els nostres personals. Som gent que tre­ballem durament, contribuint alhora, a la promoció turística del país i a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans del Pas de la Casa i doncs de tota la Parròquia. Som també conscients que el nostre poble ha de millorar i seguir progressant en servei i qualitat.


Quedem dons a la seva disposició per a col·laborar en el tema del la Millora del Comerç i la seva reactivació

Atentament el saludem.


ASSOCIACIO DE VEINS I COMERCIANTS DEL PAS DE LA CASA
Antònia Escoda Alegret,Presidenta
Copia per el Sr Pere Torres,Conseller de l’oposició

dijous, 17 de gener de 2008

Carta a la ministra de Salut, Benestar i Familia

M.I.Sra Montserrat GIL
Ministra de Salut i Benestar Social
Govern d’Andorra
Pas de la Casa 14/12/07

Molt Il-lustre Senyora,

Despres de la reunió mantinguda el 14 de Novembre amb La Senyora Carme Pallarès,el Senyor Ramon Cereza,i la Senyora Anna Insa,ens adreçèm a vostè per a fer-li arribar les reaccions que hem pogut rebre per part dels nostres Socis.

Al fet que el sistema Sanitari que hi ha actualment al Pas es inadaptat a les necessitats de la població,i provoca un déficit inassumible,estem d’acord en que cal una restructuració urgent ,afi que podem gaudir,d’un servei eficaç,menys productor de despesa inútil,i mes adaptat a les necessitats dels ciutadans del Pas.
Entenem que la dualitat existent actualment,amb un Servei d’Atenció Primaria d’una part,i un Servei d’urgencies d’una altra,que ben sovint no treballen en equip es inoperant d’una part i ridicul d’una altra.
Creiem que el nostre poble presenta unes caracteristiques de població que fan ,que en cap cas es pot copiar o aplicar el sistema d’altres pobles del Principat.

Aixi dons enumerarèm de nou les mancances de la nostra població:
*Servei de Pediatria
*Servei de Radiología les 24h
*Servei de Permanencies com a la resta d’Andorra.
Efectivament fora d’horari de Consultes del metge de Capçalera no hi han Visites a Domicili,perquè el SUM no es pot desplaçar si no es urgent…..
En canvi si que es desplacen per a anar a fer compres ,o per fer el cafè….
*Cobrir tots els dies amb el Servei de Rehabilitació(recordem que el dijous no n’hi ha)
*Cobertura de les absencies del Metge de Capçalera,ja que quan aquest no hi és,alguns metges d’Urgencies no en volen fer la funció….
Hem cregut entendre que ben sovint els problemes provenen de situacions de corporativisme mal entès dels diferents profesionals,i ens permetriem dons la suggestió de la posiblitat de crear un equip exclusiu al Centre de Salut del Pas de la Casa,amb uns tractes fets a mida,funcionant aixi de manera totalment aliena a l’hospital.

D’altra part també ens va sobtar la possibilitat que es donar de eliminar a partir del mes d’Abril el Servei d’ambulancies i de SUM durant el dia.
Pensem que degut a l’allunyament de la nostra població seria una mesura arbitraria i perillosa.
Creiem que si bé es un Servei que costa molts diners,també es absolutament necessari.
I ,si parlem de finances,ens agradaria apuntar,que tenint tots els mitjans que tenim actualment,el Centre de Salut de Pas ,podria gaudir d’una font d’ingressos importants,si es donés un Servei mes ampli de cobertura del Radiología,ja que no oblidem que a l’hivern,rebèm un nombre important de turistes ,que son demandants d’aquest servei.

Entenèm ,que la voluntad politica de millorar una situació es pot trobar frenada per la manca de comunicació i/o de voluntat a nivell dels actors que han de fer efectius aquets canvis,pero volem continuar insistin en la necessitat de millora de funcionament del Centre de Salut del Pas de la Casa,ja que entenem que es una font de despeses important,i que els canvis en podrien millorar la rentabilitat.

Aixi la nostra Associació es posiciona clarament a favor de una restructuració del Centre de Salut del Pas de la Casa,i totalment en contra de eliminar durant el dia a l’estiu el Servei de SUM i d’Ambulancies

L’Associaciò com sempre, esta disposada a col-laborar en tot el que ens sigui posible per a millorar el benestar dels ciutadans del Pas de la Casa.

Agraint l’interés que sens dubte,VIMS dispensara a la nostra sol-licitud,la saludem atentament,

ASSOCIACIO DE VEINS I COMERCIANTS DEL PAS DE LA CASA

Campanya per l'estalvi d'aigua

M.H.Sr Miquel Alis
Consol de la Parroquia d’Encamp i el Pas de la Casa

Pas de la Casa 17-01-08


Molt Honorable Senyor,


Davant la campanya engegada pel Comu per tal de fomentar l’estalvi i la millora en la gestio de l’aigua, volem per la present fer-li arribar la nostra voluntat de col.laborar en aquest sentit.

Es per aixo que ens permetem aportar sugeriments que creiem poden contribuir a aquesta causa:
- proposem que es substitueixin les plantacions decoratives actual per especies autoctones, d’aquesta manera no caldra reposar-les periodicament i no es precisara irrigacio
- proposem que es millori l’estat de neteja dels carrers i voravies, actualment els establiments d’alimentacio i restauracio es veuen obligats a netejar les voravies amb aigua per tal de mantenir una salubritat acceptable amb el consequent malbaratament d’aigua. En aquest sentit reiterem un cop mes la nostra preocupacio per la problematica dels excrements d’animals domestics amb les seves consequencies negatives sobre la salubritat, i la imatge.
- D’altra banda es podria afegir a la campanya informativa una accio de tipus distribucio de mecanismes per limitar el contingut de les cisternes dels WC
- D’altra banda caldria una millora de les xarxes de distribucio ja que tenim constancia que s’hi produeix una important fuita d’aigua


Com sempre restem doncs a la seva disposicio per el que cregui convenient.

Atentament el saludem.


ASSOCIACIO DE VEINS I COMERCIANTS DEL PAS DE LA CASA
Antonia Escoda Alegret,Presidenta
Copia per el Sr Pere Torres,Conseller de l’oposició

Resposta a la denegacio de subvencio

M.H.Sr Miquel Alis
Consol de la Parroquia d’Encamp i el Pas de la Casa

Pas de la Casa 09-01-08


Molt Honorable Senyor,


Volem per la present fer-li arribar el nostre malestar,ja que hem rebut per part del Comu la notificació per la qual s’ens informa que un cop mes,la demanda de subvenció per l’Associació de Veins i Comerciants del Pas de la Casa ens és denegada.

D’una part agraïm que al menys aquest cop la decisió ens ha estat comunicada al contrari d’altres vegades en que l’hem sol-licitada.

Sigui com sigui,la nostra Associació ha estat defensant des de fà 7 anys els interessos de la Població del Pas de la Casa en tots el ambits en que aixi ho han exigit els ciutadans del Pas de la Casa.


Comerç i Turisme

Hem desenvolupat, desenvolupem i continuaren defensant i exercint la nostra activitat , tal com ho hem estat fent al llarg del temps, amb pro­fes­­sio­­nalitat, rigor, serietat, respecte de les normes i con­­tri­buint ensems a donar la bona imatge de qualitat i de servei de la que gau­dei­x i ha de seguir gaudint Andorra com a destinació turística.

Amb aquest objectiu, la junta de l’Associació de Veins i Comerciants ,amb l’aprovació de l’Assemblea General,va associar-se a la PIME perquè els Comerciants afiliats a la nostra Associació,poguessin gaudir del avantatges i de la informació,que podia aportar-nos aquesta Associació ”germana”.

També sempre amb l’objectiu de avançar en el cami de la qualitat i el Servei,la nostra Associació ha afiliat els seus comerciants al Sistema Arbitral de Consum,que com vostè bé sabrà,pot ser una eina important per el futur del nostre comerç.


La nostra Associació ,participa a la Taula de Comerç que organitza el Ministeri d’Economia,i properament entrarà a participar,en una Taula de profesionals del sector que s’ha de crear properament.
També som una Associació de referencia dins el mon del comerç i participem activament a totes les convocatories de la Cambra de Comerç i Industria,per a als horaris comercials,les demandes a les intitucions Duaneres Franceses de cara a mobilitat,les formacions continuades a les empreses .

La nostra Associació ha defensat activament els diferents col-lectius d’Empresaris del Pas de la Casa i la Parroquia,en particular les Empreses d’Allotjament Turistic que vostè tant bé ha sapigut defensar.

Col-laborem activament amb el Servei de Politica Linguistica per a l’implantació de la nostra llengua en el Comerç i l’hosteleria.
El Maig del 2007 es va fer una campanya de porta a porta per a l’etiquetatge i el retolament en català.El Desembre del 2007,Politica Linguistica i l’Associació de Veins i Comerciants del Pas han ofert una Formació de Català oral per als treballadors de l’hosteleria i del comerç,amb horaris adaptats,a un preu simbolic.


Activitats Socials

La nostra Associació esta defensant el manteniment dels Serveis Sanitaris al Pas de la Casa.
Hem tingut que fer aportacions puntuals alimentaries a persones en extrema dificultat.
Hem tingut que suplir el deficit en els Transports Publics quan ha fet falta.

Tenim una part important de merit que la CASS hagi decidit descentralitzar els seus serveis,primer al Pas i despres a la resta del pais.
També hem influenciat per les demandes reiterades l’establiment de la STA.

Activitats Culturals

Des de fà 2 anys l’Associació de Veins i Comerciants del Pas de la Casa,organitza al mes de Febrer un Concert del Cor del petits Cantors d’Andorra al Pas de la Casa.

L’Associació participa activament a tots els esdeveniments culturals de la Parroquia,en particular a la Festa de la Multicultura,al mercat Medieval del Pas,al Mercat de Santa Llucia d’Encamp.


Associacionisme

Practiquem activament l’Associacionisme,i l’intercanvi amb diferents Associacions:participem a la PIME,a l’APAE,a la Comissió de Festes,i col-laborem amb d’altres:APA de les Escoles del Pas,AEAT,ADUAPA,Institut de Drets Humans,Associació de Dones d’Andorra,Patronat de Dames de Meritxell,Caritas,etc...

Hem participat al Pacte de Progres de la Parroquia d’Encamp ,que per cert,en un dels seus apartats parla de l’afavoriment de les Associacions.Dit això Sr. Consol, el nostre col·lectiu està majoritariament compost per gent professional, seriosa i respectuosa,pero també benevola i amb cap altre recurs que els nostres personals. Som gent que tre­ballem durament, contribuint alhora, a la promoció turística del país i a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans del Pas de la Casa i dons de tota la Parroquia. Som també conscients que el nostre poble ha de millorar i seguir progressant en servei i qualitat.

Per a poder seguir en aquest cami que ens hem marcat,necessitem l’ajuda economica adient.Ja que en particular les activitats per reactivar el Comerç de la Parroquia son les quines ens demanen el 95% del nostre pressupost.

Sr.Consol , el nostre col·lectiu preten continuar avançant envers la millora del nostre poble en totes les vessants.Per això li demanem que vulgui revisar personalment el cas de la Subvenció de l’Associació de Veins i Comerciants del Pas de la Casa,jà que sense el suport economic de les nostres Institucions,dificilment podrem sortir ,del cercle premsa-denuncia....
Pensem que hi ha altres activitats mes instructives,i que ens poden aportar mes empenta ,sempre hi quan hi hagi un suport economic.


Atentament el saludem.


ASSOCIACIO DE VEINS I COMERCIANTS DEL PAS DE LA CASA
Antonia Escoda Alegret,Presidenta
Copia per el Sr Pere Torres,Conseller de l’oposició

Acta de la reunio de la junta 14/01/08

ACTA reunio junta 14/01/08
-Treballs de les comisions de treball :

+medi ambient :-Assistencia obertura de plecs de base perd a neteja Riu Arieja el 14-1-08 :pressupostos van de 70000 a 130000 euros,pendent d’adjudicar.La neteja es dura a terme durant Juny a Setembre del2008,il’objectiu es aconseguir una neteja a fons dell lit del riu.
En una segona fase es farà una campanya de sensibilitazació per a mantenir el nivell de neteja,desprès (potser),fase sancionadora als infractors.
Despres ,probablement en 1 any,acondicionament de un GR Aixa com del projecte de Cami de Natura de l’Escola Francesa.
-Projecte de Mercat de les Flors,enmarcat dins de la Comissio de Festes,i promoció Turistica.


+comerç:*reuniò Govern 7-1:-Proposta per formar part a una Taula de Comerç,diferent a la del projecte 2020,es tracta d’una taula mes reduida i amb profesionals per a poder portar a terme proyectes concrets,al contrari de la taula del 2020 que es mes de debat.
El objectiu mes proper es preparar la diada del Comerç i programar una campanya important al turisme de proximitat en particular al del Sud de França.Ja s’ha fet una -Invitació al primer Simposi del Comerç que es farà el 22-1,seria interessant que els socis comercials en fossin informats.S’enviarà un correu amb l’informació.
*Postal Informativa de l’Associació de Veins,on els usuaris podrien escriure els seus suggeriments a l’Associació.Hi posariem els horaris comercials ,les activitats que es poden fer al Pas de la Casa,informacio de l’ACU….Es podrien posar en els hotels ,els llocs publics juntament amb una urna per a recollir els suggeriments.
*projecte per portar un vehicle amb cavalls durant les festes del Febrer per a poder fer Promoció de l’Associacio´,de la part baixa del poble als usuaris de les pistes,per animar turisticament parlant el nostre poble.El pressupost es de gairebé 9000 euros.Actualment no gaudim dels ingressos suficients,per tant hauriem de intentar fer-nos-ho subvenconar per alguna entitat,Comu,Granvalira,….
Quedem que es proposará primer a Comu jà que forma part de la Promoció Turistica del poble.
*Informació turistica del Pas de la Casa per part del Jovent del Pas de la Casa,la idea es que aquets vagin identificats,amb un xaleco,i que donin informació general del poble.Ja hem fet els tramits administratius a la CASS,i inspecció de treball,ens cal trobar la financiació….

+FINANCES:Subvenció,aquesta ens ha estat de nou denegada.Vist l’estat de les nostres finances es urgent de trobar una via de finançament si volem,poder continuar amb les nostres activitats,principalment les comercials.Hem de demanar hora amb el Comu per veure una posible sortida,també estaria bé de intentar contactar amb les institutcions financeres.
El llistat de Bicis ja esta actualitzat,i en breu es passaran les quotes per el 2008

+Social:-Centre de Salut:despres de la reunió amb el SAAS on s’ens va anunciar la decisió de treure les ambulancias i el SUM a partir del mes de Maig,s’ha fet un correu a la Ministra de Salut,i potser hauriem de preveure una nova reunió despres del mes de Març.
També n’hauriem de parlar amb el Comú i eventualment amb el Raonador del Ciutadà
-Informació recursos Sanitaris,als establiments hotelers i agencies d’apartaments turistics.

+Transport:-carta al Consol per reclamar l’accessibilitat,avui 15-1 s’ha vist el primer autobús per discapacitats(bien!).
Caldria aclarar en reunió amb el Comu si el transport sera durant tot l’any,i si continuará gratuitament.
-Aduana:El Jordi Muntané propasa fer una carta per publicar-la,el duote es si es escaient ja que molts dicen que hi ha hagut una millota substancial en el tracte de la Duana Frances en els darrers temps.
Cal trucar a Mobilitat perquè ens aclareixin si existeix realment una clausula firmada on posa que el Pas no pot estar mai colapsat per raons de seguretat.

+Cens Enfiteutic:semblaria que els nous contractes de Cens Enfiteutic ja s’estan establint amb prvisió de fer els augments sobre l’IPC.Caldria fer arribar un correu per tenir una constancia escrita.
Despres es pot consultar amb la Natalia Aleix per intentar exigir la retroactivitat de la mesura.

-Classes de Català
L’experiencia ha estat molt positiva tant perd part de l’alumnat com perd part dels docents,de Politica Linguistica ens proposen noves classes.Experiencia a repetir….

-Comissió de festes
-S’esta preparant Carnaval segons el mateix format que fins ara
Participa perd part de l’Associació el Michel Henzelmeier
També s’ocuparan de la Festa Major
Totes les noves propostes seran ben acollides.
Hi ha en particular la proposta del Michel perd a fer un Mercat de les Flors al Pas de la Casa.

-Calendari Reunions Junta

-Reunions Comu
Demanar hora per reunió amb el nou Comu.


APORTACIONS DE SOCIS:
_problema dels contenidors
-Passatges de vianants
-Poble prioritari als vianants
-No respecte de les senyalitzacions,basicament perd part dels residents :plaça autobus en front del Comu,cotxes amb matricula estrangera semi-abandonats,etc,etc…
-Escudella Popular que hauria de ser MES POPULAR,amb una participació,mes particularment de la gent del poble